Kullanıcı Sözleşmesi

CM Fashion Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar
  a) www.cmfashion.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten YENİMALLE CENGİZ SOK NO:8/A K.ÇEKMECE/İST adresinde mukim cmfashion SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ (Bundan böyle “cmfashion.com.tr” olarak anılacaktır).

b) www. cmfashion.com.tr internet sitesine kayıt olan internet kullanıcısı (“Kullanıcı”)

 1. Sözleşmenin Konusu
  İşbu Sözleşme’nin konusu cmfashion’ya sahip olduğu internet sitesi www. cmfashion.com.tr ‘den kullanıcının faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, www. cmfashion.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.2. cmfashion.com.tr, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, www.cmfashion.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden cmfashion.com.tr den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.3. www.cmfashion.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı cmfashion.com.tr mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar kullanıcı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.4. Kullanıcı, cmfashion.com.tr internet sitesine kullanıcı olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, cmfashion.com.tr ‘nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.5. www.cmfashion.com.tr internet sitesinde kullanıcı tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin cmfashion.com.tr ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. cmfashion.com.tr ‘in kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Kullanıcı, cmfashion.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından cmfashion.com.tr ‘ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, cmfashion.com.tr ‘nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.7. Kullanıcı, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.

3.8. İşbu kullanıcı sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, cmfashion.com.tr’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, cmfashion.com.tr ‘in kullanıcıya karşı kullanıcı sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. cmfashion.com.tr’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde kullanıcının kayıt silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, cmfashion.com.tr nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Kullanıcı www.cmfashion.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kullanıcıya bağlayacaktır.

3.11. cmfashion tarafından www.cmfashion.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. cmfashion kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kullanıcının kişisel bilgilerini kullanabilir. cmfashion, kullanıcının www.cmfashion.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. cmfashion.com.tr’ye kayıt olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında cmfashion.com.tr ve cmfashion SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Kullanıcı, cmfashion.com.tr’ye kayıt olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, cmfashion SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, cmfashion.com.tr’ye ve cmfashion SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Kullanıcı aksini bildirmediği sürece kaydının sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, cmfashion SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, cmfashion.com.tr ve cmfashion SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Kullanıcı aksini bildirmediği sürece cmfashion.com.tr ve cmfashion SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Kullanıcı yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.cmfashion.com.tr ve cmfashion SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.cmfashion.com.tr adresinden ulaşabilir.

3.14. www.cmfashion.com.tr, kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.cmfashion.com.tr ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) cmfashion ve www.cmfashion.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. www.cmfashion.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı www.cmfashion.com.tr web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. www.cmfashion.com.tr, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.cmfashion.com.tr web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. www.cmfashion.com.tr, kullanıcının sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, www.cmfashion.com.tr ‘ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK’ya uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. www.cmfashion.com.tr, iş bu kullanıcı sözleşmesi uyarınca, kullanıcılar kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı işbu kullanıcı sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “www.cmfashion.com.tr sitesinin iletişim kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 1. Sözleşmenin Feshi ve İhtilaflar

İşbu sözleşme Kullanıcının kaydının iptal etmesi veya www.cmfashion.com.tr tarafından kaydının iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.cmfashion.com.tr Kullanıcının kullanıcı sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının kullanıcı hesabının iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük
  Kullanıcı, kullanıcı kaydı yapması kullanıcının kullanıcı hesabı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının kullanıcı olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Ünvanı: SEVDEM TEKSTİL DIŞ TİC LTD ŞTİ
Adresi: YENİMALLE CENGİZ SOK NO:8/A K.ÇEKMECE/İST
Telefon: 0555 984 40 08

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  Cart